Friday, September 25, 2009

Congregational Singing and organ from Holland

Eusebiuskerk, Arnhem

Titel :Nieuw Jeruzalem
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wondre stad zo hoog gebouwd
nimmer heeft men op deez aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luistren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem.

Heilig oord, vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luistren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.SCOTTISH PSALTER


Reformed Presbyterian Psalm Singing


Choir Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria sings "Amazing Grace":Soli Deo Gloria zingt "O Eeuw'ge Vader sterk in macht":Soli Deo Gloria zingt "Heer ontferm U":Soli Deo Gloria zingt "Wonderbare Kracht":Soli Deo Gloria sings "Four books in the Bible":
Soli Deo Gloria sings "O Mary don't you weep":Soli Deo Gloria sings "God's choir in the sky":
Soli Deo Gloria sings "Coming Home":

Blog Archive